breadcrumbs_revolution_theme

1. Загальні положення користувацького УГОДИ

1.1. Поняття і визначення.


Акцепт користувальницької угоди - це повне і беззастережне прийняття даного користувача Угоди (далі - Угода), розміщеного на Сайті, що здійснюється шляхом оформлення Замовлення;


Замовлення - це належним чином оформлена за допомогою Сайту заявка на покупку Товарів, яка свідчить про акцепт Клієнтом умов договору купівлі-продажу і цієї Угоди. Замовлення має містити всі істотні умови договору купівлі-продажу, зокрема - предмет, ціну та умови передачі; & nbsp;


Клієнт - дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років і вчинила Акцепт Угоди, розміщеного на Сайті;


Магазин - суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює останню за допомогою Сайту;


Особистий кабінет Клієнта - персоналізована частину Сайту, не доступна для загального доступу, доступ до якої здійснюється шляхом введення логіна & nbsp; і пароля.


Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;


Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься до певного або визначається на підставі такої інформації фізичній особі (суб'єкту персональних даних), в тому числі його прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, день і місце народження, адреса, сімейне, соціальне, майнове становище, освіта, професія, доходи, інша інформація;


Сайт - сукупність програм, текстів, графічних і інших елементів, що містяться в мережі Інтернет за адресою https://tehprofi.com/. Сайт є Інтернет-ресурсом, призначеним для отримання інформації про різні товари, що реалізуються Магазином і розміщення Замовлень на купівлю товарів;


Угода - цю Угоду, розміщене на Сайті, яка відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України є публічним договором (офертою) і адресовано невизначеному колу осіб не залежно від статусу, бажаючим придбати товари в Магазині;


LiqPay - відкритий web- інтерфейс, електронний гаманець, який дозволяє приймати платежі і переводити гроші за допомогою мобільного телефону, Інтернету і платіжних карт у всьому світі.


1.2. Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться відповідно до чинного законодавства України.


1.3. Назви заголовків (статей) Угоди призначені виключно для зручності користування текстом Угоди і юридичного значення не мають.


1.4. Оформивши замовлення, або пройшовши процедуру реєстрації в якості Клієнта і починаючи використовувати Сайт / його окремі функції, Клієнт вважається прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Клієнта з будь-якими пунктами цієї Угоди або будь-якого з документів, опублікованих на Сайті, Клієнт повинен відмовитися від використання Сайту. & Nbsp;


2. РЕЄСТРАЦІЯ, ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

2.1. Для використання деяких функцій Сайту, Клієнт може пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для Клієнта буде створена унікальна обліковий запис і надано доступ до Особистого кабінету.


2.2. Для реєстрації Клієнт зобов'язується достовірно і повно заповнити інформацію про себе з питань, пропонованих у Формі реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Клієнт надав невірну інформацію або у Магазину є підстави вважати, що надана Клієнтом інформація неповна або недостовірна, Магазин має право на свій розсуд заблокувати доступ до Особистого кабінету або видалити обліковий запис Клієнта і відмовити Клієнту у використанні Сайтом.


2.4. Клієнт підтверджує і гарантує, що всі дії, передбачені для Клієнта цією Угодою, розміщеним на Сайті вчиняються особою, чиї дані спрямовані Магазину при проходженні процедури реєстрації.


2.5. Клієнт має право зареєструвати не більше одного облікового запису.


2.6. Клієнт самостійно несе відповідальність за безпеку і збереження своїх аутентифікаційних даних. Клієнт самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в рамках або з використанням Сайту під обліковим записом Клієнта. Всі дії в рамках або з використанням Сайту під обліковим записом Клієнта вважаються зробленими самим Клієнтом.


2.7. Магазин має право заблокувати або видалити Особистий кабінет / вченихтну запис Клієнта, а також заборонити доступ з використанням будь-якої окремої функції Особистого кабінету / облікового запису, і видалити будь-який Контент без пояснення причин, в тому числі в разі порушення Клієнтом умов цієї Угоди або умов інших документів, а також в разі невикористання відповідного сервісу, зокрема:


- Клієнт розміщує контент образливого змісту і / або порушує права третіх осіб;


- Клієнт не використав Сайт протягом 6 (шести) і більше календарних місяців;


- Клієнт поширює наклепницьку ділову репутацію Магазину інформацію, неналежну рекламу, спам, інформацію, що порушує законодавство і / або права Магазину і / або третіх осіб.


2.8. Клієнт має право в будь-який момент видалити свій обліковий запис з Сайту шляхом подання відповідного повідомлення Магазину через форму зворотного зв'язку на Сайті, або скориставшись відповідною функцією в Особистому кабінеті.


2.9. При реєстрації на Сайті Клієнт дає згоду на отримання від Магазину розсилок рекламно-інформаційного характеру. Якщо Клієнт більше не хоче отримувати рекламу і розсилки, він має право відмовитись від подальшої зазначених рекламних та інформаційних розсилок в будь-який час, виконавши відповідні дії в Особистому кабінеті


3. ЗАМОВЛЕННЯ І ПОРЯДОК ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ

3.1. Клієнт, який бажає оформити Замовлення, зобов'язаний ознайомитися і акцептувати Угода, перейшовши за посиланням з Сайту.


3.2. Після оформлення Замовлення Клієнту буде направлено повідомлення про підтвердження Замовлення і наявності товару або про передбачувану дату надходження товару в разі його відсутності. При оформленні замовлення без реєстрації повідомлення здійснюється за допомогою телефонного зв'язку.


3.3. При оформленні замовлення в кількості, що перевищує одну одиницю одного найменування товару і відсутності необхідної кількості товару, Магазин інформує про це Клієнта шляхом направлення йому повідомлення. Клієнт може погодитися прийняти товар у кількості, що є в Магазині, або анулювати замовлення. & Nbsp;


3.4. У разі відсутності товару, вказаного на сайті Інтернет-магазину, внаслідок технічних неполадок, а також з інших причин, не залежних від Продавця, вказаний замовлення анулюється, а Покупець інформується шляхом направлення йому повідомлення.


< /p>

3.5. Оплата товарів здійснюється Клієнтом, серед іншого, може здійснюватися з використанням платіжної картки. Після успішного оформлення Замовлення Клієнт переадресовується з Сайту в систему Інтернет-платежів LiqPay для здійснення введення номера телефону і реквізитів платіжної картки. Перелік реквізитів картки, що вводяться Клієнтом при проведенні платежів через Інтернет, встановлюється відповідно до правил платіжних систем. При здійсненні платежів за товари за допомогою використання платіжних карт, Клієнт зобов'язаний дотримуватися встановлених правил і вимоги міжнародних платіжних систем, а також банків, що емітували платіжні картки Клієнта, що регулюють здійснення платежів з використанням платіжних карт. Здійснення безготівкових розрахунків з використанням платіжних карт здійснюється за допомогою платіжної системи LiqPay. Клієнт не повинен вводити на Сайті інформацію, що стосується реквізитів платіжних карт (номер картки, термін дії, PIN, CVV2, і інші дані, зазначені на карті), а Магазин не обробляє і не зберігає інформацію, що стосується реквізитів платіжних карт. & Nbsp;


3.6. У разі вчинення помилкового платежу з боку Клієнта, підтвердженого перевіркою Магазину або спільним актом Магазину і Клієнта за результатами розгляду письмового звернення Клієнта, сума помилкового платежу може бути повернена Клієнту виключно на його банківську картку. Повернення готівковими коштами не допускається. Порядок повернення регулюється правилами міжнародних платіжних систем. Для повернення грошових коштів, зарахованих на розрахунковий рахунок Магазину помилково, за допомогою платіжних систем, Клієнт повинен звернутися з письмовою заявою та додатком копії паспорта та чеків / квитанцій, що підтверджують помилкове зарахування. Дана заява необхідно направити на форму зворотного зв'язку на Сайті. Після отримання письмової заяви з додатком копії паспорта та чеків / квитанцій, Магазин здійснює повернення коштів на розрахунковий рахунок Клієнта, вказаний в заяві в термін до 24-х годин з моменту отримання відповідної заяви. & Nbsp;


3.7. Магазин не несе відповідальності за працездатність і забезпечення збереження та безпеки переданої інформації при забезпеченні і проведенні платежів за допомогою платіжних карт Клієнта, в тому числі за дії платіжної системи LiqPay і міжнародних платіжних систем, банків та інших учасників розрахунків. Всі взаємини в частині проведення розрахунків з використанням платіжних карт регулюються обов'язковими для Клієнта умовами міжнародних платіжних систем і договорами Клієнта з банком, Емітували платіжну карту Клієнта. Магазин забезпечує збереження інформації за операціями оплати, операціями скасування оплати Замовлень, операціями повернення, протягом 5 (п'яти) років з моменту здійснення операції.


3.8. У разі внесення за Клієнта платежу третіми особами, всі права і обов'язки щодо цього платежу виникають у Клієнта, і такі дії третіх осіб розцінюються як вчинені зазначеними третіми особами в інтересах Клієнта і не породжують будь-яких прав і обов'язків між зазначеними третіми особами і Магазином .


3.9. Передача товару здійснюється в обсязі та в терміни, передбачені в замовленні та на Сайті. Терміни поставки можуть бути змінені Магазином в односторонньому порядку в залежності від обсягу Замовлення.


3.10. Клієнт зобов'язується оплатити вартість товару в розмірі 100% передоплати в разі безготівкового розрахунку за допомогою платіжної системи або за фактом передачі Товару в разі розрахунку готівкою.


3.11. Моментом оплати товару є момент надходження належних Магазину грошових коштів на його банківський рахунок або отримання грошових коштів в зупиненому порядку.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МАГАЗИНУ

& nbsp; 4.1. Сайт або його сервіси можуть бути в той чи інший час частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру. Магазин має право проводити модифікацію будь-якого програмного забезпечення Сайту, проводити необхідні профілактичні або інші роботи, припиняти роботу Сайту в той чи інший час на власний розсуд з попереднім повідомленням Клієнта або без такого.


< p> 4.2. Магазин не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, збої ліній зв'язку, крадіжку, знищення або неправомірний доступ до інформації Клієнта, розміщеним на Сайті або в будь-якому іншому місці. Магазин не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин.


4.3. Право використання Сайту надається Магазином Клієнту для використання при реалізації власних прав і обов'язків в рамках цієї Угоди в тому вигляді, в якому він доступний на момент надання. Ніяких гарантій прямих або непрямих не надається (включаючи, але не обмежуючись, гарантіями щодо використання Сайту в конкретних цілях Клієнта, прямо не передбачених цією Угодою).


4.4. Клієнту не надається ніяких прав інтелектуальної власності щодо Сайту, за винятком прямо передбачених цією Угодою.


4.5. Магазин гарантує дотримання вимог чинного законодавства України, в тому числі - законодавства про захист прав споживачів.


4.6. Магазин має право провести перевірку даних Клієнта за своїми критеріями. Крім того, Магазин має право вимагати від Клієнта пред'явлення документів, що засвідчують його особу, і надання інших даних, що ідентифікують Клієнта, у випадках передбачених законодавством України. У разі неподання документів, або невідповідності відомостей в них, Магазин має право відмовити Клієнту у використанні Сайту.


4.7. Магазин має право консультувати Клієнта по ходу оформлення / підтвердження / оплати Замовлення, в тому числі самостійно зв'язуватися з Клієнтом за вказаними Клієнтом номерами телефонів.


4.8. Магазин має право вибирати самостійно і, на свій розсуд, встановлювати способи ідентифікації Клієнта на всіх своїх ресурсах, в тому числі сайтах і серверах.


4.9. Магазин має право вимагати від Клієнта своєчасної і в повному обсязі оплати товару. & Nbsp;


4.10. Магазин має право використовувати отримані від Клієнта дані в маркетингових цілях, направляти Клієнту інформаційні та рекламні повідомлення, як на адресу електронної пошти, так і за номером мобільного телефону, відомості про яких містяться на Сайті. Цим Клієнт дає згоду на отримання подібної інформації.


4.11. Магазин має право без пояснення причин відмовити Клієнту в оформленні Замовлення. При цьому, в разі якщо Клієнтом були оплачені товари при оформленні Замовлення, Магазин зобов'язується або направити Клієнту Підтвердження замовлення, або відмовитися від оформлення Замовлення і повернути Клієнту сплачені ним кошти.


< p> 4.12. Магазин має інші права та обов'язки, зазначені в цій Угоді.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

5.1. Клієнт зобов'язується знайомитися з актуальною версією Угоди кожному оформленні Замовлення і дотримуватися умов цієї Угоди. У разі якщо Клієнту не повністю зрозумілі будь-які умови розміщення Заказа або покупки товару, в тому числі, порядок оплати, Клієнт зобов'язується уточнити ці умови, а при неможливості уточнення відмовитися від оформлення Замовлення.


5.2. Клієнт зобов'язується надавати достовірну і повну інформацію при використанні Сайту.


5.3. & Nbsp; Клієнт зобов'язується самостійно перевірити дані Замовлення перед його оформленням. Клієнт несе повну відповідальність за достовірність інформації, і правомірність використання даних, що вказуються їм при оформленні Замовлення.


5.4. & Nbsp; Клієнт зобов'язаний своєчасно і в повному обсязі оплачувати замовлені товари. & Nbsp;


5.5. Клієнт має право вимагати від Магазину належного виконання умов цієї Угоди, в тому числі належного і своєчасного надання товарів.


5.6. Клієнт має право пред'являти претензії Магазину за кількістю і якістю переданого товару. & Nbsp;


5.7. Клієнт має інші права та обов'язки, зазначені в цій Угоді.


6. Відповідальність сторін УГОДИ

6.1. Магазин не несе відповідальності за будь-які збитки комп'ютерів Клієнта або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов'язаний з викачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті.


< /p>

6.2. Магазин і Клієнт домовилися, що всі відносини між ними будуть відповідати тільки умовами цієї Угоди. Виключаються будь-які не зазначені в цій Угоді стандарти, умови і особливості вимог Клієнта, якщо стосовно них не укладено відповідну угоду.


6.3. Клієнт приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з оформленням Замовлень, укладенням та виконанням Угоди з Магазином. Клієнт несе одноосібну відповідальність за будь-яку проблему, що виникла в процесі реєстрації, оформлення, підтвердження і оплати Замовлення. У подібному випадку Магазин не несе відповідальність за будь-які збитки (грошового або іншого характеру), що виник в результаті проблеми, викликаної або обумовленої помилкою або недбалістю Клієнта при використанні Сайту, в тому числі, неуспішним завершенням або підтвердженням будь-якої операції.


6.4. Сайт може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Магазином на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і т. П.). Магазин не несе відповідальність за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Клієнт отримує доступ з використанням сервісів, в тому числі, за будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб, рекламу і т. П., А також за доступність таких сайтів або контенту і наслідки їх використання Клієнтом.


6.5. Посилання (в будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Магазину, за винятком випадків, коли на це прямо вказується на Сайті.


6.6. За несвоєчасну оплату або не сплатив Клієнтом товару, & nbsp;


Клієнт оплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки, встановленої НБУ, що діяла на момент прострочення від несвоєчасно сплаченої або неоплаченої суми за кожен день прострочення.


7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від будь-якої відповідальності, якщо дані дії і / або бездіяльність викликані впливом непереборної сили (форс-мажор). Факт настання форс-мажору повинен бути загальновідомим явищем і на вимогу сторони цієї Угоди в обов'язковому порядку підтверджуватися довідкою ТПП України.


7.2. При настанні форс-мажорних обставин, які унеможливлюють передачу товару за цією Угодою, виконання зобов'язань переноситься на строк дії форс-мажорних обставин.


7.3. У разі, якщо тривалість форс-мажорних обставин продовжуватиметься більше 45 календарних днів, кожна зі сторін має право розірвати даний Угоди, попередивши про це свого контрагента не менше ніж за 3 календарні дні.


8. ЗГОДУ НА ОБРОБКУ персональних даних

8.1. Вносячи при реєстрації на Сайті в якості Клієнта свої Персональні дані в Форму реєстрації, Клієнт надає свою інформовану і свідоме згоду на Обробку його Персональних даних Магазином, його співробітниками та іншими особами, яким Магазин доручив обробку даних на підставі укладених з цими особами договорів, як з використанням засобів автоматизації, в тому числі в інформаційно-телекомунікаційних мережах, так і без використання таких засобів. Повний текст наданого Клієнтом при реєстрації на Сайті згоди на Обробку його Персональних даних розміщений на Сайті за адресою: https://tehprofi.com/.


8.2. укладаючицієї Угоди, Клієнт підтверджує, що він передає свої Персональні дані для Обробки Магазину і згоден на їх обробку. Клієнт також повідомлений, що обробка його Персональних даних буде здійснюватися Магазином на підставі Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI 8.3. Цілями обробки Персональних даних є належне виконання умов цієї Угоди, Договорів, укладених між Клієнтом і Магазином і інших передбачених цією Угодою документів, а також проведення необхідних маркетингових заходів.


8.3 . В ході Обробки Персональних даних з персональними даними Клієнта можуть відбуватися такі дії: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.


8.4. Розміщуючи Замовлення на Сайті, Клієнт погоджується, що його персональні дані стають доступні Магазину.


8.5. Персональні дані обробляються до моменту припинення діяльності Магазину.


8.6. Згода на Обробку Персональних даних може бути відкликано Клієнтом, в тому числі шляхом направлення письмової заяви на форму зворотного зв'язку на Сайті. У разі відкликання Клієнтом згоди на обробку Персональних даних Магазин має право продовжити обробку Персональних даних без згоди Клієнта при наявності законних підстав.


9. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ, Вирішення спорів І ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО

9.1. Клієнт і Магазин справжнім визнають і погоджуються, що ця Угода може тлумачитись, регулюватися та виконуватися відповідно до законодавства України. Всі суперечки, що виникають з цієї Угоди або будь-яким чином пов'язані з ними, відносяться до юрисдикції державних судів загальної юрисдикції України та місцем розгляду справи буде відповідний суд за місцем знаходження відповідача.


< p> 9.2. При виникненні суперечок, вимог і (або) претензій з питань, передбачених цією Угодою або у зв'язку з ними, сторони зобов'язуються вжити всіх можливих і розумних заходів щодо врегулювання їх шляхом переговорів, дотримання претензійного (досудового) порядку розгляду спору є обов'язковим для сторін. У разі якщо спір, вимога і (або) претензія не будуть вирішені шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня надіслання претензії, будь-яка зі сторін має право звернутися до суду.


9.3. Зазначене в пункті 9.2 цієї Угоди претензії направляються Клієнтом через форму зворотного зв'язку на Сайті, а претензії на адресу Клієнта - з використанням даних, наданих Клієнтом при оформленні Замовлення або реєстрації на Сайті.


9.4. Надійшли від Клієнтів претензії розглядаються Магазином в термін, що не перевищує 5 (п'яти) робочих днів. У разі наявності підстав, Магазин може прийняти рішення про задоволення претензії і здійсненні повернення товару та отриманої оплати.


9.5. Товар і отримана оплата підлягають поверненню в разі, якщо Магазином буде встановлено наявність всіх з нижчевикладених умов:


- був поставлений товар неналежної якості або вміст посилки, якої був відправлений товар , не відповідає опису вкладення (має місце порушенням асортименту, кількості, комплектності або упаковки);


- товар не був у вживанні і не має слідів використання, повністю укомплектований, є його оригінальна упаковка;


- товар був поставлений Магазином.


10. ВСТУП УГОДИ В СИЛУ І ЗМІНА УМОВ УГОДИ

10.1. Текст Угоди, постійно розміщений на Сайті, є дійсним в тій редакції, яка розміщена на Сайті в момент оформлення Замовлення. & Nbsp;


10.2. З оформлення Замовлення, ця Угода між Магазином і Клієнтом вважається укладеним і набирає чинності для Сторін.


10.3. Угода може бути розірвана в будь-який час за ініціативою однієї зі сторін. Для цього Магазин направляє Клієнту відповідне повідомлення, з моменту такого розміщення / направлення такого повідомлення Угода вважається розірваною. Клієнт може розірвати цю Угоду шляхом направлення Магазину повідомлення про розірвання на адресу зворотного зв'язку на Сайті & nbsp;


10.4. Права і обов'язки Магазину за даною Угодою можуть бути передані третій особі без письмової згоди іншої Сторони.


10.5. Магазин є платником єдиного податку, відповідно до Податкового кодексу України.